tištěná kniha
Konfliktní společenství

Konfliktní společenství

Češi a Němci 1780-1918

Křen, Jan

témata: historie

brožovaná, 422 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2177-7
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je první českou přehlednou historií česko-německého vztahu od sklonku 18. století do roku 1918. Na rozdíl od běžných pojetí, soustředěných jen na dění v českých zemích, rozšiřuje svůj pohled též o vlivy rakouské a říšskoněmecké. Z titulu knihy, v české i zahraniční literatuře hojně citovaného, vyplývá, že se neomezuje jen na vzájemné nepřátelství a konflikty, ale zachycuje i soužití obou až překvapivě blízkých a vlastně příbuzných komunit.
Kniha, v četných recenzích oceňovaná pro svou objektivitu, se stala jedním z nejúspěšnějších děl české historiografie. Protože autor byl jedním z historiků, kteří za tzv. normalizace měli zakázáno své povolání, vyšla poprvé jako disidentský samizdat, podruhé ve známém exilovém vydavatelství manželů Škvoreckých v Torontu a po listopadu 1989 v nakladatelství Academia, v Německu pak ve dvou vydáních v předním nakladatelství R. Oldenbourg Verlag v Mnichově.
V současném vydání připojuje autor, jeden z prvních signatářů Charty 77 a dvacet let dělník v hydrologickém podniku, vzpomínkovou studii o obtížných okolnostech vzniku knihy na pozadí dělnického prostředí a také života v tehdejším disentu, zvláště velké diskuse o odsunu, která se zde v 80. letech vedla.

Obsah

Předmluva: Habent sua fata libelli

Předhistorie
Německá národní emancipace a Rakousko
Německá Mitteleuropa - poprvé
České obrození
Národní mír

Zrod politického nacionalismu (1840-1849)
Literární spor
Politický konflikt
Německá jednota
České historické právo
Národnostní konflikt
Kompromis .

Češi, Německá říše a dualismus (1849-1871)
Bachovský absolutismus a národnostní otázka
Éra ústavních experimentů
K historickému právu .
Vznik německého národního státu
Rakousko-uherský dualismus
České vyrovnání

"Zlatý věk" monarchie (1871-1900)
Liberální éra (1871-1879)
Liberální režim a národnostní otázky
Sláva a pád české pasivní rezistence
Taaffovská éra (1879-1891)
Taaffův režim a staročeši
Nacionalizace v německém táboře
Drobná nacionální válka
Mladočeši, realisté, punktace
Éra devadesátých let (1891-1899)
Český státoprávní radikalismus
Realisté a česká pozitivní politika
Badeniovská krize
Nacionální radikalismus

Sklonek rakouské éry (1900-1918)
Demokratizace a národnostní otázka (1900-1907)
Koerber: Rejstřík národnostního vyrovnání
Nová fáze českého pozitivismu
Všeobecné volební právo
Demokratizace a šance národnostního smíru
Doba marasmu (1908-1914)
Monarchie v předvečer války
Zápasy v německém táboře
Český pozitivismus a demokratizace
Pozitivismus na vrcholu?
Krize pozitivismu
Česko-německý rozchod za války (1914-1918)
Válka a Rakousko
Češi proti Rakousku
Masarykova akce
Německé "předpoklady"
Nový kurs v Rakousku
Český aktivismus
Po ruské revoluci
Velkoněmectví a německá Mitteleuropa
Dohoda proti monarchii
Česká revoluce

Namísto závěru: německá otázka a češi - rok 1918
Prameny a literatura