The Spanish Conditional (with Reference to English and Czech): A Contrastive Cognitive Approach

The Spanish Conditional (with Reference to English and Czech): A Contrastive Cognitive Approach

Kratochvílová, Dana

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5294-8
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024652948
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Anglicky psaná monografie se zabývá španělským kondicionálem s ohledem na kondicionál anglický a český. Text představuje klasifikaci všech užití této slovesné formy vycházející z kognitivní gramatiky. Klasifikace je postavena na rozsáhlém autentickém materiálu získaném z korpusů. Přístup navržený v monografii umožňuje nový pohled na kondicionál a jeho definici jakožto relativní slovesné formy. V analýzách je kladen důraz na evidenciální a mirativní rozměr kondicionálu, a to i v těch typech jeho užití, kde byl tento element jeho významu doposud opomíjen (např. vyjádření hypotetičnosti nebo zdvořilosti).

licence

Creative Commons License
The Spanish Conditional (with Reference to English and Czech): A Contrastive Cognitive Approach is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení