tištěná kniha e-kniha
Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings

Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings

Kratochvílová, Dana

témata: lingvistika

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3869-0
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá španělskou modalitou. Analýza španělského modálního systému je postavena na teoretické koncepci vypracované Bohumilem Zavadilem, která pracuje se spektrem modálních významů. Práce se zaměřuje na oblasti, kde se jednotlivé modální významy prolínají nebo vzájemně ovlivňují. Teoretické zkoumání je doprovázeno korpusovými analýzami, které sledují použití slovesného způsobu ve vybraných konstrukcích, případně modální interpretaci konkrétních výpovědí v závislosti na kontextu. Je formulován závěr, že oblasti přechodu mezi dvěma modálními významy jsou zcela přirozenou součástí španělského modálního systému a kombinace dvou modálních významů uvnitř jediné výpovědi má přímé důsledky na volbu modu.