e-kniha
Ekosystémová a krajinná ekologie

Ekosystémová a krajinná ekologie

Kovář, Pavel

témata: přírodní vědy – environmentalistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2805-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, jež je přepracovanou a doplněnou verzí stejnojmenného učebního textu z roku 2008, uvádí čtenáře do problematiky vzájemného vztahu ekosystému a krajiny, jenž podmiňuje zpětnou vazbu mezi organismy a strukturou jejich prostředí - jedno z ústředních témat ekologie samotné. Pozornost je věnována zejména otázce vnímání krajiny člověkem, popisu struktury, typologie a dynamiky krajiny, a v nepolední řadě i vlivu, který člověk na krajinu má - znečištění, ochrana a správa ekosystémů, globální ekologické změny.

Obsah

Předmluva
1. Úvod
2. Postoje k přírodě, vnímání - percepce krajiny
3. Struktury a škály zemského povrchu
4. Dynamika v krajině
5. Změny stanovišť a ekologická stabilita
6. Vizualizace prostorových dat
7. Typologie a regionalizace krajiny
8. Ekologie člověka: město a venkov
9. Znečištění v krajině a biodiagnostika
10. Biodiverzita: ochrana a obnova ekotopů
11. Správa ekosystémů
12. Globální ekologické změny
Literatura