tištěná kniha
Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I.

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Díl. I.

Druhá polovina 17. a počátek 18. století

Koupil, OndřejKoupilová, MarcelaMalý, KarelŠouša, JiříŠouša jr., JiříVojtíšková, JanaWoitschová, Klára

témata: právo – právní historie

brožovaná, 344 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-246-3775-4
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a trestu a výrazně uplatňují státní zájem, ať je již chápán jako vůle panovníka, či absolutistického státu jako celku. Bez pochopení tohoto mezistupně mezi stavovstvím a dobou moderní neporozumíme logice evoluce trestněprávních koncepcí a vývoji, ke kterému dochází zvláště v době ovlivněné idejemi osvícenství.

Obsah

Autoři kapitol

1. Prameny k trestnímu právu v českých zemích na konci 17. a na přelomu 18. století.

2. Práva městská Království českého
2.1 Trestní ustanovení Práv městských Pavla Kristiána z Koldína a Krátké sumy. Rozbor
2.2 Trestněprávní ustanovení Práv městských Pavla Kristiána z Koldína a Krátké summy. Ediční poznámka
2.3 Trestněprávní ustanovení Práv městských Království českého
2.4 Trestněprávní ustanovení Krátké sumy

3. Obnovené zřízení zemské
3.1 Trestní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého. Úvodem
3.2 Trestněprávní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého. Ediční poznámka
3.3 Trestní ustanovení Obnoveného zřízení zemského Království českého

4. Deklaratoria a Novely
4.1 Trestněprávní ustanovení Deklaratorií a Novel Obnoveného zřízení zemského Království českého. Ediční poznámka
4.2 Trestněprávní ustanovení Deklaratorií a Novel Obnoveného zřízení zemského Království českého

5. Hrdelní řád Josefa I.
5.1 Hrdelní řád Josefa I. Úvodem.
5.2 Hrdelní řád Josefa I. Ediční poznámka
5.3 Hrdelní řád Josefa I.

Kolektiv autorů
Věcný rejstřík