tištěná kniha e-kniha
Metuzalém

Metuzalém

O stárnutí a stáří

Koukolík, František

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – neuropsychologie

brožovaná, 228 str., 1. vydání
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2464-8
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce 2012. Při psaní literárního scénáře bylo nejtěžší určit a sestavit skutečnosti a souvislosti tak, aby se vešly do patnácti minut jednoho televizního dílu. Poznávání světa totiž připomíná několikarozměrnou časoprostorovou síť. Ke scénářům převedeným do knižní podoby a v textu značeným kurzivou jsou připojeny úvahy, vzpomínky, asociace i reflexe, které mně šly hlavou při psaní, natáčení, rozmluvách se členy štábu, v průběhu projekce i povídání s diváky a kritiky.
Také v nich je o fyzice a biologii, ale i o lidech, které jsem v životě potkal; o strachu, vězení a psychiatrických zařízeních jako o spojitých nádobách; o Johanu von Guddenovi a jeho královském pacientu, o včelím mozku a Čingischánovi; o americkém prezidentu Jeffersonovi a míšence Sally Hemmingsové i dětech, které spolu měli; o sebevraždách i práci s vědeckými informacemi, o Sigmundu Freudovi v r. 2012 a také o zombie science...
FK

Recenze

Novým přínosem tohoto Koukolíkova rukopisu je především popularizují rozbor teorií o příčinách a procesu stárnutí, výklad některých diagnóz týkajících se především ochabnutí či ztráty paměti či dokonce schopnosti myšlení a výzva k umění přijmout svou smrtelnost a celá řada podnětů k odpovědně rozumnému způsobu života.
Vlastní výklad fenoménu stáří, založený na televizních vystoupeních, autor zarámoval a proložit tématikou, kterou se do určité míry zabývá již ve svých předchozích renomovaných dílech. Počínaje autobiografickým ohlédnutím, což zdárně nabídla již Koukolíkova kniha Všechno dopadne jinak, přes zajímavé výsledky neurologického výzkumu a debaty o evoluci a genetice, což zdárně nabídly již Koukolíkovy kniky: Jádro, Lidství, Vědomí, mozek a Já, až po společenskou kritiku a celoplanetární prognózy předních světových nepolitických institucí, což zdárně nabídly Koukolíkovy knihy: Zvíře politické, Mocenská posedlost, Nejspanilejší ze všech bohů. a filosofické i astofysikální pojednání, co že to vlastně je čas. Tímto propojením témat autor dosáhl, že fenomén stáří zde není pojednán toliko jako téma individuální, nýbrž s přesahem do kontextů neurologie, genetiky, socio-biologie, sociologie, politologie, filosofie a prognostiky. Na druhé straně však tyto přesahy značně překračují téma stáří a způsoby možných přístupů člověka ke svému stárnutí.
Kniha Františka Koukolíka Metuzalém se vyznačuje velkým mterdisciplinárním přesahem, který je dokladem pověstné, úctyhodné autorovy sečtělosti v různých oborech a jeho schopnosti popularizace výsledků vědeckého bádání. ,

Z recenzního posudku: O.A. Funda