tištěná kniha
Privatizace bez kapitálu

Privatizace bez kapitálu

Zvýšené transakční náklady české transformace

Kouba, KarelVychodil, OndřejRoberts, Jitka

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: květen 2005
ISBN: 80-246-0954-1
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Pedagogicko-výzkumná práce o české cestě privatizace, dílo tří ekonomů, přináší tři příspěvky, jež tematicky pojí institucionální pohled na vybrané problémy transformace české ekonomiky. První studie (Karel Kouba) se zabývá teoretickým zázemím transformačních programů. Druhý příspěvek (Ondřej Vychodil) zkoumá závislost restrukturalizace podniků na koncentraci vlastnictví a dopady postprivatizační koncentrace vlastnictví v rukách domácích investorů na výkonnost privatizovaných podniků. Třetí příspěvek (Jitka Roberts) se zabývá originálním popisem pozorovaných vzorců chování nových soukromých vlastníků k privatizovaným podnikům.

Obsah

ÚVOD
1. TRANSFORMACE A PRIVATIZACE V PŮVODNÍCH PŘEDSTAVÁCH A TŘINÁCT LET POTÉ
1.1 Hrbolatá cesta přehodnocení „naivních a zjednodušených“ představ transformačních procesů
l.2 Privatizace
Přílohy
Literatura
2. DOPADY POSTPRIVATIZAČNÍ KONCENTRACE VLASTNICTVÍ NA VÝKONNOST ČESKÝCH PODNIKŮ
2.1 Privatizace v českém zpracovatelském průmyslu
2.2 Vliv vlastnické koncentrace – Hypotéza
2.3 Empirické ověření
Závěr
Literatura
Zdroj dat
3. PRIVATIZAČNÍ A ÚVĚROVĚ HRY V PRŮBĚHU VELKÉ PRIVATIZACE
3.1 Finanční a vlastnické hry v souvislosti s privatizací – privatizační hry
3.2 Situace bank v souvislosti s velkou privatizací – úvěrové hry
3.3 Závěr
Literatura
Výroční zprávy, statistické ročenky a jiné odborné publikace
Rozhovory a poskytnutá data
ZÁVĚR
ABSTRAKT
SUMMARY
VÝTAHY Z OPONENTSKÝCH POSUDKŮ

Recenze

Většina událostí, které autoři v knize popisují, se odehrála před deseti až patnácti lety. Ačkoliv s důsledky těchto událostí žijeme dodnes, oprávněně se můžeme ptát, zda mají ještě jiný význam než historický. Domnívám se, že mají. Hlavně tehdy, jsme-li ochotni se z nich poučit. Kniha Privatizace bez kapitálu se snaží čtenářům sdělit, jakým způsobem.
Luděk Rychetník (Ekonom 19/2006)

Podle mého názoru by se kniha mohla (a snad také i měla) stát jedním za základních textů, s nímž by se měli seznamovat studenti a další zájemci o vývoj v Československu a později v České republice 90. let, protože jeho souvislosti často nelze bez poznání těchto nejrůznějších „her“ vůbec pochopit.
Kuděj 2/2006