tištěná kniha e-kniha
Náboženství Mayů

Náboženství Mayů

Kostićová, Zuzana Marie

témata: náboženství, antropologie a etnografie, iberoamerikanistika

brožovaná, 360 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN: 978-80-246-3992-5
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? Jaké rituály provozovali? Jaké představy měli o světě i sami o sobě? A jaké představy o nich máme dnes?
Syntetizující práce Zuzany Marie Kostićové podává souborný, srozumitelný a aktuální přehled světového bádání týkajícího se mayského náboženství a fenoménů, které s ním bezprostředně souvisejí. Zdůrazňuje jeho regionální a partikulární charakter a snaží se uvést na pravou míru některá východiska a dosud nereflektované omyly, které se zabydlily ve světové mayistice.
Text může sloužit laikům jako úvod do problematiky, vysokoškolským studentům jako učební materiál a expertům z příbuzných oborů jako komplexní příručka.

Recenze

Kostićová již ve svých minulých textech prokázala, že problematice nejenže rozumí, ale orientuje se i v dějinách západního myšlení a vědy. Kniha je proto více než „učebním textem“ – představuje erudovaný vhled do dějin mayského náboženství na pozadí proměňujících se vědeckých teorií. Postmoderním labyrintem plurality a konceptuálních změn zdatně provádí i čtenáře, který na konci knihy získá ucelený vhled do velmi složité problematiky.
Monika Brenišínová (Dějiny a současnost 7/2020 )

Autorka poutavě reflektuje, jak se proměňoval obraz, který si Evropané o náboženství Mayů tvořili, ať už byl základní rámec promítaných stereotypů křesťanský, osvícenský, esoterický, či vycházel z myšlenkového okruhu new age.
Jan Lukavec (iLiteratura.cz)