e-kniha
Přehled topografické anatomie

Přehled topografické anatomie

Kos, Jaroslav a kol.

témata: lékařské vědy – anatomie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2409-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Studium topografické anatomie má význam jako možnost provedení syntézy znalostí získaných při studiu soustavné anatomie. Dokonalé zvládnutí systematické anatomie je tedy předpokladem pro studium anatomie topografické. Topografická anatomie je pak rovněž dobrým opakováním při přípravách na dílčí zkoušky.
Při dokumentaci byly použity původní schémata a řezy, které autoři navrhli, vypracovali a kreslili při výuce na tabuli. Jako pérovky je překreslili kreslíři lékařské fakulty v Plzni ss. V. Kacerovský a R. Smetanová.