tištěná kniha
Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, mediální právo)

Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, mediální právo)

Köpplová, Barbara a kol.

témata: média a komunikace

brožovaná, 477 str., 1. vydání
vydáno: září 2003
ISBN: 80-246-0632-1
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje tři samostatné části: dějiny rozhlasu v datech, dějiny televize v datech a vývoj mediálního práva v datech.

Obsah

Ediční poznámka
Dějiny rozhlasového vysílání v datech
Osobnosti z rozhlasové historie
Dějiny televizního vysílání v datech Osobnosti z televizní historie
Dějiny mediálního práva v datech
Seznam zkratek
Seznam použité literatury

Recenze

MÉDIA
Kolektiv autorů z Fakulty sociálních věd UK v úvodu své chronologie označuje tento přehled hlavně za doplňkový text k další literatuře, za pomůcku pro studenty mediální teorie a historie. Jde o první díl velkého projektu (následovat bude chronologie, tisku, novinářských spolků a osobností). Má uspořádat "výběr údajů dokumentujících vývoj jednotlivých médií jako důležitých sociálních institucí, jež se zásadním způsobem podílely na formování moderní české společnosti." První část je obsažnější a detailnější hlavně v oblasti mediálního práva a tam, kde autoři sledují vývoj rozhlasu a televize v posledním desetiletí. Leckdy jsou ale konkrétní problémy prostě a v základních rysech konstatovány, informace, detaily, data k nim chybí. Například jen jednou půlvětou je zmíněno, že v osmdesátých letech byl u nás šířen program sovětské televize. V některých oblastech přitom sovětská televize vysílala ještě do roku 1991. Martin Groman
Petr Zídek, Lidové noviny, 29. 11. 2003