Computerized Adaptive Testing in Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using the Physical Self-Description Questionnaire

Computerized Adaptive Testing in Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using the Physical Self-Description Questionnaire

Komarc, Martin

témata: psychologie, sport a tělovýchova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-3984-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Cílem této publikace je představení stále populárnější metody počítačového adaptivního testování (CAT) v oblasti kinantropologie. Přizpůsobením testu úrovni jednotlivých respondentů nabízí CAT řadu teoretických a metodologických výhod, které mohou výrazně ovlivnit testování teoretických konstruktů.
První část monografie se věnuje historickým, teoretických a koncepčním základům CAT včetně popisu Teorie odpovědi na položku (IRT). Praktická aplikace CAT je posléze ve druhé části hodnocena pomocí Monte-Carlo simulací na příkladu Physical Self-Description Questionnaire – nástroje, který je široce používán k hodnocení tělesného sebepojetí v oblasti psychologie a psychologie sportu.