e-kniha
Maďarští básníci 19. století v českých překladech

Maďarští básníci 19. století v českých překladech

(Mihály Vörösmarty, János Arany, Sándor Petöfi)

Kolmanová, Simona

témata: literární věda

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2550-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Hungaristka a překladatelka Simona Kolmanová přibližuje českému čtenáři na základě překladů tři významné osobnosti maďarské literatury 19. století – Mihálye Vörösmartyho, Jánose Aranye a Sándora Petöfiho. Ačkoli byla z maďarské poezie daného období přeložena do češtiny tvorba pouze těchto autorů, lze říci, že tito básníci představují dostatečně reprezentativní výběr. Zároveň však pokrývají značně široké spektrum tvorby, na němž lze ukázat nejen vývoj a rysy maďarské literatury, ale také přiblížit obecnější problematiku překladatelské praxe a otázky spojené s českými překlady z maďarštiny. Studie Simony Kolmanové tak navzájem kombinuje přístup literárně historický s přístupem teoreticko překladatelským ve snaze uvést českého čtenáře do blízkosti "původního" světa maďarských literárních děl a přispět k jejich lepšímu pochopení.

Obsah

Úvod

I. Mihály Vörösmarty
I.1 Životopis
I.2 Charakteristika tvorby
I.3 České překlady
I.3.1 Čongor a Víla
I.3.2 Až se nachýlí noc
I.3.2.1 Výzva (Szózat) - další překlady a adaptace
I.4 Shrnutí

II. János Arany
II.1 Životopis
II.2 Charakteristika tvorby
II.3 České překlady
II.3.1 Budova smrt
II.3.2 Zvon v pustě
II.4 Shrnutí

III. Sándor Petöfi
III.1 Životopis
III.2 Charakteristika tvorby
III.3 České překlady
III.3.1 Charakteristika úprav a změn, hlavní tendence
III.3.2 Básně Aleksandra Petöfiho (1871)
III.3.3 Nové překlady básní A. Petöfiho (1907)
III.3.4 Nové překlady básní A. Petöfiho. Básně výpravné (1912)
III.3.5 Mé písně (1950)
III.3.6 Básně (1953)
III.3.7 Blesky rozhněvané i křídla motýlí (1973)
III.3.8 Plagiáty a adaptace
III.4 Shrnutí
III.5 Přehled překladů - tabulka

Závěr
Přílohy
Summary
Rezüme
Přehled maďarské výslovnosti
Prameny a literatura