tištěná kniha e-kniha
Běloruská emigrace v meziválečném Československu. Studie a dokumenty.

Běloruská emigrace v meziválečném Československu. Studie a dokumenty.

Kolenovská, DanielaPlavec, Michal

témata: historie – 20. století

brožovaná, 288 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2017
ISBN: 978-80-246-3781-5
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Recenze

Recenzovaná kniha o meziválečné běloruské emigraci v Československu (resp. Protektorátu) se věnuje ihned několika tematickým okruhům: politickým názorům emigrace, běloruskému studentstvu a činnosti studentských organizací, rozboru dobového československého odborného diskursu o Bělorusku a činnosti běloruské emigrace za Protektorátu.
V první řadě je třeba poznamenat, že texty obou autorů jsou informačně velmi přínosné a odhalují řadu dosud neznámých a neprobádaných skutečností. Kromě toho přináší řadu nových materiálů z archivního terénu. Velice oceňuji podrobný výzkum běžného života studentů a činnosti studentských spolků v meziválečném Československu, rozbor dobového odborného diskurzu o Bělorusku apod. V rozebíraných tématech vidím rovněž bohatý potenciál pro zahájení dalších výzkumných studií, které budou zajímat především běloruskou odbornou obec (např. podrobnější analýza disertačních tezí některých významných běloruských činitelů a jejich vize národního programu apod.). Za zcela výjimečný považuji rozbor činnosti běloruské emigrace za dob Protektorátu a analýzu jejich spolupráce s nacisty.

Z recenzního posudku: Alena Marková Ph.D.