e-kniha
Sjezd českých právníků 2022

Sjezd českých právníků 2022

kolektiv autorů,

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5552-9
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024655529
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Sborník vydaný k úspěšnému Sjezdu českých právníků, který se uskutečnil dne 5. května 2022 v Praze. Obsahem sborníku jsou referáty, koreferáty a diskusní příspěvky pronesené na sjezdu, jež dokumentují aktuální postoje všech právnických profesí k tématu sjezdu: „společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“.

licence

Creative Commons License
Sjezd českých právníků 2022 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení