e-kniha
Metodika pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů v rámci distančního vzdělávání a hodnocení

Metodika pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů v rámci distančního vzdělávání a hodnocení

kolektiv autorů,

e-kniha, 1. vydání
vydáno: srpen 2022
ISBN: 978-80-246-5098-2
formáty e-knihy PDF

Anotace

V příručce je přehledně předestřena metodika zpracování a ochrany osobních údajů v rámci distančního vzdělávání. Zabývá se problematikou online identifikace, problematikou zajištění veřejnosti u státní zkoušky z pohledu GDPR, dále nahráváním, ukládáním a zveřejňováním audiovizuálních záznamů, nástroji, které k tomu lze použít, dobou uložením a možnými úložišti. Dále v příručce naleznete varování před nejčastějšími pochybeními z hlediska problematiky osobních údajů při distančním vzdělávání a hodnocení. Dalšími tématy jsou distanční hodnocení a zkoušení (proctoring) a online zápis ke studiu na vysoké škole z hlediska GDPR.

Ke stažení