tištěná kniha e-kniha
Filologické studie 2016

Filologické studie 2016

Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů

kolektiv autorů,

témata: lingvistika

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: březen 2017
ISBN: 978-80-246-3554-5
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových lingvistických disciplín fonetiky a fonologie u nás v historii i v současnosti. Vedle teoretických poznatků přináší také teoretické i aplikační metodicko-didaktické podněty, které by měly reflektovat specifičnost oboru v rámci učitelské přípravy, s přihlédnutím k didaktickým a vyučovacím kompetencím budoucích učitelů jazyků.