tištěná kniha e-kniha
Filologické studie 2014. Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání

Filologické studie 2014. Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání

kolektiv autorů,

témata: literární věda

brožovaná, 110 str., 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2975-9
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Již třetí díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie si klade za cíl řešit v současné době vysoce aktuální, ale zároveň mimořádně složitou a nejednotně pojímanou výzkumnou otázku tzv. literárního kánonu, a to včetně literárního kánonu školního. Pozornost je věnována především problematice způsobu, jak a kým jsou tzv. kanonické texty vybírány a podle jakých kritérií se tak děje, jestliže panuje celkem obecná shoda na tom, že právě stanovení hodnotících kritérií obvykle podléhá společensko-politickým potřebám a dosud zůstává v rovině spíše empirické než exaktní.

Obsah

Editorial

1. KÁNON VE VÝUKOVÉ PRAXI
Literární kánon ve vzdělávání z pohledu francouzské a české tradice (Renáta Listíková)
Les méthodes du FLE de la seconde moitié du XXe siècle et la notion du canon (Tomáš Klinka - Kateřina Suková Vychopňová)
Povinná školní četba v českém společenském kontextu (Pavla Chejnová)

2. LITERÁRNÍ KÁNON - PŘÍPADOVÉ STUDIE
Literarischer Kanon der Auslandsgermanistik und Rilke (Viera Glosíková)
Die unendliche Geschichte und andere kinder- und jugendliterarische Phantastik von Michael Ende als Bestandteil des literarischen Kanons deutschsprachiger Literatur im Kontext des Germanistikstudiums und DaF-Unterrichts (Tamara Bučková)
Bohumil Hrabal a literární kánon (Jan Schneider)
Literární teorie tvořivě a interaktivně (Tomáš Kubíček - Josef Peterka)

Summary

Rejstřík