tištěná kniha
Filologické studie 2013

Filologické studie 2013

Medium et Scorpus. Jazyky literatury v edukaci a komunikaci

kolektiv autorů,

témata: literární věda

brožovaná, 226 str., 1. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2503-4
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Druhý díl ediční řady monografií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Filologické studie je věnován jazykům literatury v nejširším smyslu slova, a to jazykům literatury umělecké (1. kapitola) a literatury neumělecké (2. kapitola), zvlášť bylo přihlíženo k aspektům mezigenerační komunikace. Název monografie Medium et scopus (tedy v překladu Médium a cíl) odkazuje na skutečnost, že jazyk obecně či konkrétní text je nejen prostředkem komunikace a poznání, ale i jejich samotným cílem. Podtitul Jazyky literatury v edukaci a komunikaci pak poukazuje na různorodost textů (uměleckých i neuměleckých), které do komunikačního i vzdělávacího procesu vstupují a zároveň ho určují.

Obsah

Úvodem (Martina Smejkalová)

1. JAZYKY LITERATURY V UMĚLECKÝCH TEXTECH

On the Analogy between the Language of Architecture and Language of Literary Work: The Role of the Conception of Architecture in Generating the Poetics of The Glass Room (Tereza Topolovská)

Objevování dětství v evropské a ruské kultuře (Radka Hříbková)

Марина Цветаева - диалог с чешским читателем (Antonín Hlaváček)

Vraisemblance dans Héraclius de Pierre Corneille: théorisation de la crédibilité (Záviš Suman)

Josef Čapek a jeho cesta na okraj umění (Jan Huleja)

Text, interpretace a aktuální percepce některých zvukových ztvárnění v Čapkově causerii Jak se dělá divadlo (Jana Vlčková-Mejvaldová)

Jazykové rysy humoru Jaroslava Žáka (a Vlastimila Rady) (Ladislav Janovec)

Jazyk Umělohmotného třípokoje Petry Hůlové (Soňa Schneiderová)

2. JAZYKY LITERATURY V NEUMĚLECKÝCH TEXTECH

La (non)présence de la littérature dans les manuels de FLE (Kateřina Vychopňová - Tomáš Klinka) .

Pour une didactique de la littérature francaise du second XIXе au XXIе siěcle (Jiří Jančík)

Profil syntaktika Vladimíra Smilauera: Text jako východisko a předmět školské výuky syntaxe (Martina Smejkalová)

Intertextovost jako překážka porozumění reklamnímu textu (Radka Holanová)

Funkce některých tzv. větných adverbií: Vyjadřování postojů mluvčího k obsahu v jazyce publicistiky i jinde (Milada Hirschová)

Integrationsmechanismen von Entlehnungen deutscher Provenienz auf der Grundlage des deutsch-tschechischen Sprachkontaktes in Südmähren: Eine kurze Reflexion zur Adaptabilität der Germanismen in ausgewahlten regionalen Zeitungen und ihre mögliche Projizierung in die Kommunikation (Dalibor Zeman)

Sprache und Heilung - ein sprachwissenschaftlicher Versuch (Anja Lobenstein-Reichmann)

Summary Rejstřík