tištěná kniha e-kniha
Poimenika

Poimenika

Pastorační služba církve v kontextu tradice a současnosti

Kolář, PavelLiguš, Ján a kol.

témata: náboženství, sociální práce

brožovaná, 356 str., 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5454-6
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je společným dílem autorů a autorek z akademického prostředí i praxe. Poimeniku představuje jako teologickou reflexi pastorační služby církví lidem v současné pluralitní společnosti. Přehledně ji zasazuje do jednotlivých období historického vývoje a v ekumenické perspektivě prezentuje současná pojetí služby. Zaměřuje se zejména na formy kaplanské služby ve veřejných institucích (zdravotnická zařízení, armáda, vězeňství, sociální služby) a na pastorační práci s vybranými cílovými skupinami lidí. Autory prakticky orientovaných kapitol knihy jsou často kaplani, kaplanky či pastorační pracovníci. Publikace tak nabízí zainteresované odborné veřejnosti i studentům a studentkám teologie nebo sociální, charitativní a diakonické práce základní uvedení do poimeniky jako oboru praktické teologie a nahlédnutí do způsobů, jakými církve v ČR promýšlí a utváří svoji službu v současné české společnosti.