Lékařská biologie a genetika 2. díl

Lékařská biologie a genetika 2. díl

Kohoutová, Milada a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5738-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Učební texty Lékařská biologie a genetika jsou zaměřeny především na genetické problémy, které jsou významné pro studium medicíny; shrnují základní poznatky rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího oboru lékařské biologie a genetiky. Texty jsou rozděleny do tří dílů.
Druhý díl se soustředí na vybranou problematiku molekulární genetiky, onkogenetiky, genetiky vývoje, na vrozené vady, teratogenezi a interakci genů s prostředím.