tištěná kniha e-kniha
Myšlenky pražského frankismu

Myšlenky pražského frankismu

Kritické studium židovské mystiky

Kohout, Ivan a kol.

témata: náboženství, historie

brožovaná, 338 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5442-3
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Ve snaze o depolitizaci bádání v oblasti židovské mystiky se autoři věnují společenství pražských frankistických rodin, které zkoumají jako nové náboženské hnutí a předkládají jeho teologicko-religionistickou analýzu. Úvodní kapitola se věnuje dějinám pražského frankismu a současnému stavu poznání, kapitola druhá přináší rozsáhlé překlady pramenné literatury, které jsou následně v kapitole třetí analyzovány v podobě tematických okruhů. Kapitola závěrečná předkládá novou metodiku, jejíž uplatnění umenší politizaci judaistického diskurzu v oblasti židovské mystiky a přispěje k utvoření přesnějšího obrazu spirituality jejích představitelů.