tištěná kniha
Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru

Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru

Kofroň, Josef

témata: matematika a statistika

brožovaná, 286 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2004
ISBN: 80-246-0946-0
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen pro posluchače MFF UK. Obsah: teorie diferenciálních rovnic prvního řádu, teorie lineárních diferenciálních rovnic n-tého řádu, základní pojmy teorie systémů diferenciálních rovnic, soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, periodické lineární diferenciální rovnice, asymptotický průběh řešení lineárních diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu jako speciální případ soustav rovnic prvního řádu, okrajové úlohy pro lineárních rovnic prvního řádu, soustavy nelineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, autonomní systémy, stabilita, diferenciální rovnice n-tého řádu a jejich systémy, diferenciální rovnice s absolutně spojitými řešeními.