tištěná kniha e-kniha
Ženy v politice

Ženy v politice

Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Kočišková, Jana

témata: historie – 20. století, gender
koedice s: Ústav pro studium totalitních režimů

brožovaná, 400 str., 1. vydání
vydáno: duben 2022
ISBN: 978-80-246-5162-0
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Československé političky navazovaly po druhé světové válce na prvorepublikovou zkušenost aktivní politické participace svých předchůdkyň, dělo se to však ve zcela novém geopolitickém uspořádání světa, rozděleného na východní a západní blok. Jejich politická činnost tak byla významně ovlivněna specifiky nedemokratického režimu a všeprostupující komunistickou ideologií. Jak se tato situace lišila od předválečných let, jakými cestami se ženy dostávaly do vrcholné politiky, jaký na ní měly podíl, s jakými obtížemi se potýkaly a jakým tématům se věnovaly v období ohraničeném přelomovými roky 1948 a 1968, popisuje tato kniha. Opírá se přitom o archivní výzkum aktivity poslankyň v Národním shromáždění, věnuje se ale i ženám v ÚV KSČ a ve vládě a také nastiňuje širší historický, sociologický a ideologický kontext postavení žen v politice i v každodenním životě.