tištěná kniha e-kniha
Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku

Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku

Chebsko a Slavkovský les

Klír, Tomáš

témata: historie – středověk, archeologie

brožovaná, 306 str., 1. vydání
vydáno: březen 2023
ISBN: 978-80-246-5103-3
doporučená cena: 400 Kč

E-shop

Anotace

Zaniklé středověké vsi jsou fascinujícím historickým pramenem, někdy považovaným za klíčový doklad krize tehdejší evropské společnosti. Předkládaná monografie shrnuje hlavní poznávací přístupy zainteresovaných oborů, relevantní ekonomické teorie a také dosavadní interpretace pustnutí a zániku. Navrhuje zaniklé vsi vnímat jako indikátor adaptability a odolnosti předindustriálních rolnických komunit a s tímto prizmatem přistupuje k analýze vybraných regionů a lokalit na pomezí Čech a Německa. Studie má jedinečný a experimentální charakter, neboť kombinuje hlubokou analýzu písemných, kartografických i onomastických pramenů, výsledky tradičního povrchového průzkumu a analýzu reliktů identifikovaných na základě moderních metod dálkového průzkumu země.

Recenze

Kniha Tomáše Klíra je vítaným přínosem do sledované problematiky. Ukazuje možnosti i limity nových přístupů, ale nabízí též funkční propojení běžně užívaných metod, které v takovéto míře předchozí výzkumy neposkytovaly.
Tomáš Somer (Dějiny a současnost, prosinec 2023)

Ke stažení