tištěná kniha
Anorganická chemie pro farmaceuty

Anorganická chemie pro farmaceuty

Klimešová, Věra

témata: přírodní vědy – chemie, lékařské vědy – farmakologie

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: leden 2021
ISBN: 978-80-246-4781-4
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Učební text Anorganická chemie pro farmaceuty vychází z přednášek anorganické chemie přednášených v rámci předmětu Obecná a anorganická chemie v prvním ročníku studia na Farmaceutické fakultě UK a navazuje na učebnici Obecná chemie pro farmaceuty. Předkládaný text popisnou formou podává přehled o vlastnostech prvků a jejich sloučenin, a to s jistým důrazem na farmaceutické využití a biologickou aktivitu. Text je doplněn mnoha chemickými rovnicemi a strukturními, resp. strukturně-elektronovými vzorci popisovaných sloučenin.