tištěná kniha
Jak zábavné je informovat

Jak zábavné je informovat

Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu

Klimeš, David

témata: média a komunikace

brožovaná, 120 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-2973-5
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

„Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé vítězství a bylo v útoku.“
Popis sportovního utkání? Nikoliv. Takto noviny psaly v roce 2008 o prezidentské volbě. Je to špatně, protože chtějí být příliš zábavné? Nebo dobře, protože tak zpřítomňují čtenáři složité politické postupy?
Publikace shrnuje teoretické uvažování o pronikání zábavy do zpravodajství a předkládá odpovídající koncept infotainmentu (infozábavy), skrze který je užitečné jednotlivé infozábavní jevy analyzovat. Přináší také nový pohled na to, jak k šíření infozábavy do médií přistupovat.
Teoretické rozpracování pojmu infozábavy je přínosné především pro zájemce o studium médií a komunikace. Studentům sociálních věd může kniha posloužit jako užitečný přehled možností výzkumu mediálních obsahů, nejširší veřejnosti je určeno vřazení fenoménu do specifického českého kontextu.

Obsah

Zábava jako stigmatizovaný modus komunikace

Úvod: Místo prezidentské volby hokejový zápas

1. Infozábava v teorii: čtyři doplňující se přístupy
1.1 Infozábava jako potýkání informační a zábavní role médií
1.2 Infozábava jako důsledek komercionalizace
1.3 Infozábava jako výzva racionálně-kritické veřejné sféře
1.4 Infozábava jako produkt měnících se vztahů médií a politiky
1.5 Shrnutí: hledání střední cesty mezi pesimistickými a optimistickými přístupy k infozábavě

2. Výzkum infozábavy: od kvantitativních metod ke kvalitativním
2.1 Pronikání zábavních prvků do zpravodajství: český příklad
2.1.1 Interpretace textů o novoročních projevech prezidenta
2.1.2 Interpretace textů o schvalování státního rozpočtu
2.2 Shrnutí: místo zpravodajství komentování zábavných padouchů

3. Infozábava v českém kontextu: její nástup a reflexe
3.1 Nástup zpravodajského paradigmatu, interpretativnosti a zábavy
3.2 Reflexe tématu
3.2.1 Infozábava jako problém pro regulátory
3.2.2 Infozábava jako nové téma publicistického diskurzu
3.2.3 Sonda do českého mediálního diskurzu o infozábavě: infozábava přisuzovaná televizi, bulvarizace tisku
3.3 Shrnutí: ke strukturované kritice infozábavy v českých médiích

Závěr: K pochopení infozábavy jako funkce emocionální veřejné sféry

Použitá literatura
Summary