tištěná kniha e-kniha
Kvantová mechanika I.

Kvantová mechanika I.

Klíma, JanVelický, Bedřich

témata: přírodní vědy – fyzika

vázaná, 360 str., 1. vydání
vydáno: leden 2016
ISBN: 978-80-246-2937-7
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

První díl moderní dvoudílné učebnice kvantové teorie představuje ucelený a samostatný úvod do nerelativistické kvantové teorie, který čtenáře dovede od formální stavby teorie k archetypálním úlohám, teorii symetrie kvantových systémů a pohybu spinu ve vnějších polích. Připojen je úvod do relativistické teorie elektronu v pojetí určeném pro studium atomárních systémů. Text uzavírají doplňky o matematickém aparátu kvantové mechaniky psané na hraně mezi „fyzikální“ a matematickou přesností. Vykládanou teorii ilustruje kvantověmechanický popis řady problémů s ukázkou odpovídajících experimentů.
Kniha je určena studentům magisterského i doktorandského studia, kteří pracují – ať již teoreticky, nebo experimentálně – v oblasti atomových systémů a fyziky pevných látek.
Autoři při psaní těžili z mnohaletých zkušeností s přednášením kvantové teorie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, na Akademii věd a také v zahraničí.
Druhý díl učebnice je věnovaný především mnohočásticové teorii atomárních soustav.

Recenze

(...) Je třeba konstatovat, že podobná učebnice zaměřená zejména ve druhém díle na teorii vlastností mnohočásticových systémů jako jsou atomy, molekuly či pevné látky v české či slovenské literatuře neexistuje. Podrobně jsou diskutovány i moderní partie, jako např. metoda DFT. Přípravu vydání této učebnice je proto třeba uvítat. Dílo může po mnoho dalších let sloužit pokročilejším studentům kvantové teorie, doktorandům a vědeckým pracovníkům vysokých škol a Akademie věd, jak v České republice, tak i na Slovensku. (...)

Z recenzního posudku: Prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.