tištěná kniha e-kniha
Lexikální anglicismy v češtině

Lexikální anglicismy v češtině

Klégr, AlešBozděchová, Ivana

témata: lingvistika

brožovaná, 204 str., 1. vydání
vydáno: duben 2024
ISBN: 978-80-246-5797-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Publikace poprvé u nás představuje méně známé formy anglicismů v češtině. Uvádí do tematiky (klasifikace anglicismů, motivace přejímání), ale jádrem jsou původní studie opomíjených typů: pseudoanglicismy (české novotvary z přímých přejímek), lexikální a sémantické kalky, pseudokalky (novotvary založené na kalcích) a hybridní anglicismy. Jedna kapitola zkoumá možnosti klasifikace anglicismů podle definičních rysů, druhá slovotvornou kreativitu českých mluvčích u anglicismů. Poslední rekapituluje poznatky z jednotlivých studií. Cílem publikace je propojit domácí a zahraniční výzkum anglicismů, které češtinu ovlivňují a nadále ovlivňovat budou.