tištěná kniha
Nárys fyziologie člověka

Nárys fyziologie člověka

Sešit IV B. Fyziologie vylučovací soustavy

Kittnar, Otomar

témata: lékařské vědy

brožovaná, 98 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN: 978-80-246-1390-1
doporučená cena: 85 Kč

E-shop

Anotace

Učební text probírá základní aspekty funkce ledvin a vývodných cest močových. Začíná stručným přehledem vývoje vylučovacího ústrojí a pokračuje přehledem funkční morfologie ledvin. Podrobně je pak probírána glomerulární filtrace a tubulární resorpce jako dvě hlavní funkce ledvin. Důraz je přitom kladen na řízení těchto funkcí. V následujících kapitolách je rozebrán přínos ledvin pro udržování stálosti vnitřního prostředí, tedy stálé osmolarity a stálého objemu tělesných tekutin, jakož i jejich stálého iontového složení a stálého pH. Funkce vývodných cest močových a výklad principu základních funkčních vyšetření ledvin pak celý text uzavírá.