e-kniha
70 let Stomatologické kliniky v Plzni

70 let Stomatologické kliniky v Plzni

Kilian, Jan a kol.

témata: lékařské vědy, Univerzita Karlova, biografie a paměti

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2022
ISBN: 978-80-246-5284-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Autorský kolektiv seznamuje čtenáře se stručnou historií plzeňské Stomatologické kliniky i jejích jednotlivých oddělení, se zdravotnickou činností, s výukou studentů zubního lékařství, s vědeckou a výzkumnou činností kliniky. Autoři popisují prostředí kliniky a přinášejí řadu dalších informací vztahujících se k její historii. Přílohy obsahují seznamy všech zaměstnanců, kteří na klinice pracovali, seznamy lékařů-absolventů studia stomatologie, jména funkcionářů univerzity a fakulty i životopisy a fotografie přednostů a primářů.