tištěná kniha e-kniha
Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Kettnerová, Václava

témata: lingvistika

brožovaná, 282 str., 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2623-9
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve valenční struktuře českých sloves, a je tak cenným příspěvkem k analýze těchto konstrukcí. Vztah mezi probíranými konstrukcemi, označený zde jako vztah lexikálně-sémantické konverze, je charakterizován jak po stránce syntaktické, tak sémantické a je bohatě exemplifikován korpusovým materiálem. Výsledky analýzy jsou promítnuty do slovníkových hesel sloves a do explicitních pravidel pro popis změn v jejich syntaktické realizaci. Na příkladu lexikálně-sémantických konverzí je tak ilustrována nutnost úzké spolupráce slovníku a gramatiky při popisu jazykových jevů na syntakticko-sémantickém rozhraní.