tištěná kniha
Sabina

Sabina

Neuzavřený případ policejního konfidenta

Kazbunda, Karel

témata: bohemistika, historie – 19. století

brožovaná, 518 str., 1. vydání
vydáno: duben 2006
ISBN: 80-246-1168-6
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Kniha pojednává o případu nejproslulejšího českého policejního konfidenta, ale také politického radikála a spisovatele Karla Sabiny (1813-1877). Karel Kazbunda (1882-1982), který svoji práci zpracovával ve 30.-60. letech 20. století, se v ní jako historik vyrovnával i s realitou protektorátního a poúnorového konfidentství. Nedokončenou publikaci z Kazbundovy pozůstalosti editoval Martin Kučera.

Obsah

Úvod
Spravedlnost je vaše znalost i neznalost věci
Kapitola 1. Mládí
Kapitola 2. Vysokoškolské studium práv a začátky literární tvorby
Kapitola 3. Literární a redaktorský rozběh
Kapitola 4. V politice
Kapitola 5. Redaktorem Pražských novin
Kapitola 6. Povstání v Praze
Kapitola 7. Perzekuce a sněm
Kapitola 8. Marné naděje
Kapitola 9. Cesta k rozpuštění sněmu
Kapitola 10. Otázka Slovanské lípy
Kapitola 11. Zúčtování s revolucí
Kapitola 12. Perzekuční následky příprav "májového spiknutí"
Kapitola 13. Věznění
Kapitola 14. Po amnestii
Kapitola 15. Kruh se uzavírá
Kapitola 16. V předpokoji zrady
Kapitola 17. Vydařený lov policie
Kapitola 18. Triumf policejního ředitele Päumanna
Kapitola 19. Ve službách státu proti přátelům
Kapitola 20. Ve službách státu proti ruskému, maďarskému a polskému nebezpečí
Kapitola 21. Opět na domácí frontě
Kapitola 22. Aktivizace české studentské obce počátkem šedesátých let
Kapitola 23. Zápas o český politický list
Kapitola 24. Střídání stráží
Kapitola 25. Za obnovené ústavnosti
Kapitola 26. Tiskový spor
Kapitola 27. Po stopě velezrádce Josefa Václava Friče
Kapitola 28. Moravská epizoda a polské konsekvence
Kapitola 29. Národnostní otázka, Balkán a předpoklady
Sabinova odhalení
Co zůstane vždy nedořečeno (Editorův dovětek)
Ediční poznámka (Ke genezi, výkladu a textologickým problémům knihy)
Jmenný rejstřík