tištěná kniha
Dějiny Univerzity Karlovy - soubor

Dějiny Univerzity Karlovy - soubor

Kavka, František a kol.

témata: historie, Univerzita Karlova

brožovaná, 1. vydání
vydáno: září 2009
ISBN: 978-80-7184-539-3
doporučená cena: 780 Kč

E-shop

Anotace

Čtyřsvazkové dílo vyšlo k 650.výročí založení Univerzity Karlovy a je určeno všem zájemcům o české kulturní a intelektuální dějiny. První svazek zachycuje období středověku a raného novověku od založení univerzity do roku 1622. Druhý díl, zahrnující především jezuitskou epochu, je doveden do roku 1802, kdy se univerzita stala státní institucí. Třetí díl je věnován dalším dějinám pražské univerzity až do vzniku Československé republiky. V tomto období se původní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělila na dvě vysoké školy - na českou a německou univerzitu. Poslední svazek přináší výklad o meziválečném vývoji obou univerzit, o proměnách Univerzity Karlovy po 2. sv. válce, a je doveden až do roku 1990.
Každý svazek obsahuje bohatý obrazový materiál. Základní příručka historika.