tištěná kniha
Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Kasíková, HanaStraková, Jana (eds.)

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 350 str., 1. vydání
vydáno: září 2011
ISBN: 978-80-246-1911-8
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Cílem monografie je prezentovat téma rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání jako vysoce důležitou problematiku při transformaci české školy. Monografie se zaměřuje primárně na základní vzdělávání, především v nižším sekundárním stupni. Zvýrazněn je hlavně rozpor základních tendencí ve vzdělávání a stavu řešení problematiky žákovské diverzity, individuálních vzdělávacích potřeb ve vztahu k pojetí výuky, reality diferenciačních a selektivních opatření ve škole.
Monografie má těžiště v pedagogickém teoretickém i empirickém výzkumu, s propojením na přístupy sociologie vzdělání a pedagogické psychologie.

Obsah

Úvod

První část

1. kapitola
V základním vzdělávání spolu nebo odděleně? (Téma v průsečíku různých přístupů)
Hana Kasíková

2. kapitola
Téma rovných vzdělávacích příležitostí v České republice v historické retrospektivě
Růžena Váňová

3. kapitola
Vzdělanostní nerovnosti a vzdělávací politika ve světě a v ČR
Jana Straková

4. kapitola
Problematika rovných příležitostí ve vzdělávání v českých médiích (v období březen 2008 - březen 2009)
Petr Valenta

Druhá část

5. kapitola
Rodiče a dva typy škol
Michaela Vítečková

6. kapitola
Diferenciace v základním vzdělávání z psychologického hlediska (Nejčastější témata poradenství ve víceletých gymnáziích a na druhém stupni základních škol)
Lenka Krejčová

7. kapitola
Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích
Martin Chvál, Hana Kasíková, Josef Valenta

8. kapitola
Mýty o základních školách a víceletých gymnáziích
Markéta Dvořáková, Ivana Tvrzová

9. kapitola
Úskalí a možnosti inkluzivního vzdělávání (Sonda do současné situace v praxi)
Eva Janebová, Tomáš Habart

Třetí část

10. kapitola
Vzdělávací a výukové strategie pro žáky rozmanitých schopností
Hana Kasíková

11. kapitola
Rovné příležitosti a edukační systémy a postupy rozvíjející životní dovednosti (Nevyužité šance?)
Josef Valenta

Čtvrtá část

12. kapitola
Spravodlivosť vo výchovno-vzdelávacej sústave Slovenskej republiky: aktuálny stav a perspektívy
Mária Matulčíková

13. kapitola
Zvyšování spravedlivosti vzdělávacího systému: zkušenosti z Polska
Jana Straková

14. kapitola
Princip inkluze ve výchovně vzdělávacím systému skandinávských zemí: příklad Finska
Karel Rýdl

15. kapitola
Aby každé dítě uspělo: opatření pro zvyšování spravedlivosti a kvality vzdělávání v Anglii
David Greger

Literatura