tištěná kniha
K novověkým sociálním dějinám českých zemí I.

K novověkým sociálním dějinám českých zemí I.

Kárník, ZdeněkČechurová, Jana a kol.

témata: historie, sociologie

brožovaná, 340 str., 1. vydání
vydáno: únor 2000
ISBN:
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

První svazek ediční řady "K novodobým sociálním dějinám českých zemí" obsahuje odborné studie věnované českým dějinám 1550-1850. Autory studií postihujících jak některé mikrosociální jevy, tak i klíčové makrosociální jevy daného období, jsou převážně pracovníci či absolventi Semináře sociálních dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Obsah

I. STUDIE
Aleš Stejskal: "Zeman bez sedláků stojí za sto jebáků" - Obilní dluhy jako typ nedoplatku a forma selské rezistence na panství Český Krumlov v letech 1566-1602
Jan Schwaller: Komorní velkostatek Pardubice v letech 1650-1651
Jaroslav Čechura a Jana Čechurová: Mobilita v jedné české pobělohorské vsi: Pelejovice 1650-1700
Eduard Maur: Nepřátelská agitace mezi poddanými v Čechách za válek 17. a 18. století (se zvláštním zřetelem k válce o dědictví rakouské)
Jiří Štaif: Předrevoluční společnost v Čechách jako předmět historického výzkumu

II. STUDIE A DOKUMENTY
Kateřina Bobková: Consuetudines Collegii Societatis Jesu ad S. Clementem Pragae
Jitka Lněničková: Obchodníci sklem od poslední čtvrtiny 17. do poloviny 19. století - profil sociální skupiny
Karel Novotný: Domáčtí přadláci lnu a domáčtí tkalci plátna v dokumentech z první poloviny 19. století