tištěná kniha e-kniha
Umění, svoboda, láska podle Augustina

Umění, svoboda, láska podle Augustina

Sedm studií

Karfíková, Lenka

témata: filozofie, náboženství

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: září 2023
ISBN: 978-80-246-5690-8
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Aurelius Augustinus (354–430) není jen největším teologickým učitelem západního křesťanství, ale zároveň originálním filosofickým myslitelem, který v mnohém navázal na antické zdroje platonské, stoické a částečně aristotelské a v zajímavé křesťanské syntéze je zprostředkoval středověkému i novověkému myšlení. Stěží bychom našli téma evropské filosofie, pro něž by Augustin nebyl jednou z hlavních inspirací, ať už je to motiv času, svobody nebo lásky, ba dokonce hlubiny lidského nevědomí. Tato kniha si v sedmi dílčích studiích všímá nejen těchto typicky augustinovských témat, ale i některých méně známých otázek, jako je pozornost mysli, promýšlení aristotelské kategorie relace nebo pojetí umění.