tištěná kniha e-kniha
Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

Od Eusebia z Caesareje k Janu Filoponovi

Karfíková, Lenka

témata: náboženství, filozofie

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4567-4
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Plotin, filosof alexandrijského vzdělání, který působil v letech 244–269 jako učitel v Římě, byl nejen zakladatelem novoplatonské školy, ale zároveň podstatně ovlivnil raně křesťanské autory. Ti se jeho myšlením inspirovali jak ve své spiritualitě duchovního výstupu k neuchopitelnému božství, tak i ve formulaci závažných témat křesťanské teologie, jako je nauka o Trojici v Bohu, o Duchu svatém, o spojení božství a lidství v Kristu. Kniha tento vliv mapuje u teologů řeckého jazyka od 4. do 7. století. Autorka je překladatelkou Plotinova pojednání V,3(49), které vyšlo pod názvem „O sebepoznání“ (Praha 2014), zároveň se dlouhodobě zabývá raně křesťanskými autory filosofického zaměření.