tištěná kniha e-kniha
Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

Od Eusebia z Caesareje k Janu Filoponovi

Karfíková, Lenka

témata: náboženství, filozofie

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4567-4
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Plotin, filosof alexandrijského vzdělání, který působil v letech 244–269 jako učitel v Římě, byl nejen zakladatelem novoplatonské školy, ale zároveň podstatně ovlivnil raně křesťanské autory. Ti se jeho myšlením inspirovali jak ve své spiritualitě duchovního výstupu k neuchopitelnému božství, tak i ve formulaci závažných témat křesťanské teologie, jako je nauka o Trojici v Bohu, o Duchu svatém, o spojení božství a lidství v Kristu. Kniha tento vliv mapuje u teologů řeckého jazyka od 4. do 7. století. Autorka je překladatelkou Plotinova pojednání V,3(49), které vyšlo pod názvem O sebepoznání (Praha 2014), zároveň se dlouhodobě zabývá raně křesťanskými autory filosofického zaměření.