tištěná kniha e-kniha
Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku

Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku

Kaplan, Aleš

témata: sport a tělovýchova

brožovaná, 386 str., 1. vydání
vydáno: leden 2021
ISBN: 978-80-246-4562-9
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Kniha řeší problematiku pohybové neúspěšnosti u žáků a žákyň mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy prostřednictvím podrobné literární rešerše a případové studie. Pohybová neúspěšnost byla identifikována pomocí šesti záměrně vybraných motorických testů (skok do dálky z místa, leh-sed opakovaně po dobu 1 minuty, člunkový běh na 4 × 10 m, hluboký předklon ve stoji, test rovnovážné polohy a test chytání míče) a v kontextu dalších proměnných byly zjišťovány případné determinanty, které mohly vést k pohybové neúspěšnosti u žáka a žákyně mladšího školního věku.