tištěná kniha
Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století

Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století

Kandert, Josef

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 260 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2004
ISBN: 80-246-0782-4
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Dílo z oboru sociální antropologie je hloubkovou analýzou podoby, fungování a reprodukce sociálních sítí v konkrétním lokálním společenství středoevropského prostoru. Završuje autorovu dvacetiletou výzkumnou práci na středním Slovensku. Josef Kandert zvolil metodu interpretativní antropologie a pracuje s náhodnými příběhy lidí. Jejich intimně a subjektivně pojaté výklady situací, jednání, vztahů, postojů k duchovním hodnotám, k výkladu mikro i makrosvěta interpretuje. Konfrontace obou pohledů vytváří živý rámec výkladu.

Obsah

Úvod
I. část: VESNIČANÉ A OKOLNÍ SVĚT
1. ?Cizinci" na vesnici a cizinci z jiných národů vůbec
2. Detvanci a ti druzí aneb o identitě příslušníků etnografických oblastí
3. Identita obyvatel sousedních vesnic
4. Obyvatelé měst a představy o životě ve městech
II. část: VESNIČANÉ MEZI SEBOU
5. Vesnické sítě známostí Sousedé a sousedské skupiny
Kamarádi a kamarádské skupiny
Stavovské skupiny
Jiná vesnická (zájmová) společenstva Místní informační sítě
6. Cikáni středoslovenských vesnic
7. Příbuzní
Kmotři a kmotřenci
Bližší a vzdálenější příbuzní
Pomoc mezi příbuznými
8. Rodina a domácnost
Představy o tom co je práce
Disponování s příjmy členů rodiny
9. Mužský pohled na ženský svět
10. Socializace
III. část: VESNIČANÉ V OKOLNÍM SVĚTĚ
11. Kultura na vesnicích
Místní lidoví umělci
Uplatňování estetických představ v každodenním životě
12. Duchovní svět vesničanů
13. Vesnické kliky
14. Vesnické tradice
15. Kulturní změna na vesnicích
Změny vyvolané místními jednotlivci
Změny vyvolané zásahy státu
16. Národy a jejich definice z hlediska vesničanů aneb o stejnosti v klasifikacích velkých a malých světů
Dodatky
Seznam použité literatury
Resumé

Recenze

Josef Kandert i Oľga Danglová so spoluautormi odkrývajú málo známu tvár slovenského vidieka v socialistickom a postsocialistickom období. Obe práce zároveň ukazujú možnosti hĺbkového antropologického a etnologického ponoru do mikrovlákien sociálnej reality, ktorý sa opiera o dôkladný etnografický terénny výskum.
Gabriela Kiliánová (Knihy a spoločnosť 2/2006)