tištěná kniha e-kniha
Japonská pomocná podstatná jména v příkladech a srovnání

Japonská pomocná podstatná jména v příkladech a srovnání

Kanasugi, PetraKawashima, Makiko

témata: lingvistika

brožovaná, 236 str., 1. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5272-6
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace podrobně zpracovává šest desítek pomocných podstatných jmen a přidružených prostředků jmenného původu, která jsou jedním ze stěžejních prostředků gramatiky japonštiny. Obsaženo je přes 250 konstrukcí obsahujících daná pomocná podstatná jména, které jsou rozřazeny podle vnitřní struktury do čtyřech kategorií přehledné strukturujících jednotlivá hesla. Každá konstrukce je popsána po formální, významové i stylistické stránce a jsou doplněny také informace o typických kolokátech. Konstrukce jsou doloženy dostatečným počtem idiomatických příkladových vět a dle potřeby jsou doplněna srovnání s významově či formálně podobnými prostředky.