tištěná kniha
Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii

Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii

Kalina, TomášVáňa, Jiří

vázaná, 608 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2005
ISBN: 978-80-246-1036-8
doporučená cena: 535 Kč

E-shop

Anotace

Publikace pojednává o organismech, s jejichž existencí je spojena převážná část historie života na Zemi a vznik prostředí, které život umožňuje. Většina z popsaných druhů patří mezi mikroorganismy, které se účastní primární, sekundární i terciární produkce organické hmoty: setkáváme se s nimi v moři i v kontinentálních vodách, bojujeme s nimi jako s původci chorob rostlin, hledáme mezi nimi inspiraci pro lékařství, potravinářský průmysl a moderní biotechnologie.
V samostatné kapitole autoři pojednávají o zelených řasách a mechorostech jako vývojovém počátku rostlinné říše.
Z popisovaných skupin jsou nejpočetnější houby a organismy jim podobné, které vstupují do vztahů a interakcí s organismy všech známých říší. Kniha je vybavena bohatou obrazovou dokumentací. Je určena pro studující přírodovědeckých fakult, lesnických a zemědělských vysokých škol, stejně tak jako pro další zájemce o tuto problematiku.
Dotisk prvního vydání.

Obsah

Předmět studia
I. OBECNÁ ČÁST
1. SYSTEMATICKÁ BIOLOGIE A OKRUHY NAŠEHO ZÁJMU
1.1 Vývoj biologického systému (T. Kalina)
1.2 Národní, odborná a vědecká jména organismů (T. Kalina, J. Váňa)
1.3 Molekulární biologie, molekulární taxonomie a kladistika (T. Kalina)
1.4 Univerzální systém organismů (T. Kalina)
1.5 Řasy jako biologická skupina (T. Kalina)
1.6 Houby a houbám podobné organismy jako biologická skupina (J. Váňa)
1.7 Přehled hlavních taxonů (T. Kalina, J. Váňa)
II. SPECIÁLNÍ ČÁST
1. IMPÉRIUM: Archea (syn. Archaebacteria) (T. Kalina)
2. IMPÉRIUM: Prokarya (syn. Prokaryota) (T. Kalina)
2.1 Říše: Bakterie ? Bacteria
3. IMPÉRIUM: Eukarya (syn. Eukaryota) (T. Kalina)
3.1 Říše: Prvoci - Protozoa (T. Kalina, J. Váňa)
3.2 Říše: Chromista (syn. Stramenopila, Straminipila) (T Kalina, J. Váňa)
3.3 Říše: Houby - Fungi (syn. Mycetalia) (J. Váňa)
3.4 Říše: Rostliny - Plantae (T. Kalina, J. Váňa)
LITERATURA (T. Kalina, J. Váňa) TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK (T Kalina, J. Váňa)
REJSTŘÍK VĚCNÝ (T. Kalina, J. Váňa)
REJSTŘÍK ČESKÝCH JMEN (T. Kalina, J. Váňa)
REJSTŘÍK VĚDECKÝCH JMEN (T. Kalina, J. Váňa)
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Recenze

Oba autoři sepsali významnou učebnici, která navazuje na jejich předcházející učební texty a výrazně aktualizuje současné názory na systematické členění uvedených skupin Zcela nově je zařazen i text věnovaný mechorostům, který je podle mého názoru velmi dobře zpracován, a v současné době je jediným moderně pojatým vysokoškolských učebním textem, týkajícím se této skupiny rostlin. Jakkoli mohou být moje osobní názory na prezentaci v učebnici přijatého systému (a také na důsledky, které bude mít na výchovu budoucích středoškolských učitelů biologie) odlišné od přístupu autorů, je předložený text velmi hodnotný, aktuální a na vysokých školách nepochybně využitelný.

Z recenzního posudku: RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.