tištěná kniha
New English in Economics - 2. díl

New English in Economics - 2. díl

Kaftan, Miroslav

témata: jazykové učebnice, ekonomie a finance

brožovaná, 276 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2010
ISBN: 978-80-246-1809-8
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Nové, plně aktualizované vydání úspěšné učebnice angličtiny v ekonomii a hospodářství je určeno především studentům ekonomie na vysokých a vyšších odborných školách. Učebnice je nově rozšířena do dvou dílů členěných do tematických kapitol obsahujících odborné články, slovní zásobu a množství cvičení, ať již gramatických, zaměřených na slovní zásobu, či náměty k diskusím. Pomůže studentům při následném studiu materiálů v anglickém jazyce, při účasti na odborných diskuzích, tematické česko-anglické glosáře poslouží i překladatelům nebo autorům odborných pojednání. Každý díl obsahuje klíč ke cvičením, česko-anglický a anglicko-český slovník. Texty pracují s nejnovější slovní zásobou vztahující se k finanční a hospodářské krizi či k vývoji v Řecku a eurozóně.
Nová grafická úprava zdůrazňuje didaktičnost a přehlednost výkladu pojmů: druhý díl obsahuje desítky definic a frází, 50 schémat, 17 grafů a dalších tabulek pro snadné zapamatování pojmu v angličtině a současně pro strukturování znalostí ekonomické problematiky vůbec.

Obsah

Inflation and employment / Inflace a zaměstnanost
International Trade / Mezinárodní obchod
Economic Policies / Hospodářská politika
Firms / Firmy
List of Acronyms / Seznam zkratek
Bibliography / Bibliografie
Key / Klíč
English-Czech Dictionary / Anglicko-český slovník
Czech-English Dictionary / Česko-anglický slovník