tištěná kniha
A Handbook of modern business office

A Handbook of modern business office

Kaftan, Miroslav

témata: jazykové učebnice, ekonomie a finance

brožovaná, 312 str., 1. vydání
vydáno: květen 2012
ISBN: 978-80-246-1984-2
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice anglického jazyka z oblasti obchodu a podnikání provází chodem moderní firmy a korporace. Pracuje s terminologicky přesnými názvy z aktuální obchodní praxe od Prahy přes Londýn či New York po Singapur. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na běžné pracovní úkoly v obchodní firmě jako je hledání zaměstnání, začátky podnikání, objednávky a smlouvy, doprava, skladové hospodářství, finance, prezentace aj. Kapitoly obsahují aktuální články, slovní zásobu, modelové situace, cvičení a praktické přílohy. Grafická úprava zdůrazňuje didaktičnost a přehlednost výkladu pro snadné zapamatování
pojmu v angličtině a současně pro strukturování ekonomické problematiky vůbec.
Knížka je koncipována tak, aby mohla být užitečnou učební pomůckou především v rukou zkušeného lektora, právě tak ale může sloužit při samostudiu či jako zdroj při hledání vhodného cizojazyčného ekvivalentu.

Recenze

Lektor anglického jazyka bude mít к dispozici variabilně využitelnou, multifunkční pomůcku. Učitel může vybírat z materiálů a typově rozmanitých cvičení odpovídající učivo a volit nejvhodnější metody pro různých fázích výuky (při sémantizaci, následném upevňování i aktivizaci osvojených výrazů). Přednášející ekonomických disciplín využijí příručku mimo jiné ke sladění anglické a české odborné terminologie (viz níže). Jednotlivé kapitoly mohou být dle potřeby použity jako relativně samostatné celky.
Propracovaná teoretická složka založená na vybraném názvosloví navíc umožní využít text i při výuce odborných předmětů v anglickém jazyce na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického zaměření. Na těchto školách bude práce rovněž využita jako doplňkový (referenční) studijní pramen při standardní výuce odborných předmětů. Ve studijních programech Ekonomika a management jsou to například předměty Podniková ekonomika, Marketing, Logistika, Podnikové finance, Manažerské účetnictví a Mezinárodní obchodní operace.

Závěr
Handbook for Modernusiness Office Miroslava Kaftana není standardní jazykovou učebnicí - neobsahuje tradiční mix nácviku jazykových prostředků a řečových dovedností, audio-nrávky ani didaktické pokyny. Je pomůckou při studiu odborného jazyka, respektive mezinárodně obchodní problematiky zaměřenou na uvádění, osvojování a procvičování
odborného lexika a frazeologie. Na trhu studijních materiálů nasyceném kurzy obchodní angličtiny z produkce britských a amerických nakladatelství si najde místo jako vítaný anglicko-český doplněk, užitečný dvojjazyčný studijní pramen. Jejím adresátem budou především studenti připravující se na profesní či podnikatelskou dráhu v zahraničním obchodu a službách a profesionálové v praxi. Využití najde ve výuce angličtiny na ekonomicky zaměřených vysokých školách, vyšších odborných školách a v podnikových kurzech. Díky integrujícímu, mezioborovému propojení jazykové a odborně naukové složky bude použitelná jako doplňkový studijní materiál při výuce ekonomických předmětů. Uplatní se (na rozdíl od většiny zahraničních učebnic) i při samostudiu a v kombinované formě studia.

Z recenzního posudku: PhDr. Karel Helman, Ph.D. RNDr. Vladimír Přech