tištěná kniha
Úvod do lékařské bakteriologie

Úvod do lékařské bakteriologie

Julák, Jaroslav

témata: lékařské vědy

brožovaná, 406 str., 2. vydání
vydáno: leden 2016
ISBN: 978-80-246-3210-0
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Kniha shrnuje základy lékařské bakteriologie tak, jak jsou vyučovány na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poskytuje obecné informace o mikrobiologické problematice a jejích základních pojmech, významu bakterií pro člověka, nejdůležitějších patogenech, hlavních mechanismech vzniku a průběhu důležitých infekčních onemocnění, podmínkách jejich vzniku a příznacích, jejich diagnostice, zásadách terapie a prevence. Tyto informace jsou základem pro rozvíjení detailnějších znalostí potřebných pro specialisty v lékařské mikrobiologii a infekčním lékařství.