tištěná kniha
Practical Courses and Seminars in Medical Microbiology

Practical Courses and Seminars in Medical Microbiology

Julák, JaroslavNováková, MichaelaPaslerová, Ráchel

témata: lékařské vědy

brožovaná, 124 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1567-7
doporučená cena: 135 Kč

E-shop

Anotace

Obsah této příručky odpovídá sylabu předmětu lékařské mikrobiologie pro studenty 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Text je rozdělen do dvou částí: první z nich pojednává o základních technikách bakteriologických, parasitologických a sérologických vyšetření, uvádí zásady sterilní práce a odběru klinických vzorků. Ve druhé části jsou popsány základy speciální lékařské mikrobiologie včetně izolace a identifikace bakteriálních infekčních agens, vyšetření citlivosti na antibiotika, interpretace výsledků a návrhu účinné léčby.