tištěná kniha
Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství

Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství

Julák, JaroslavPavlík, Emil

témata: lékařské vědy

brožovaná, 444 str., 1. vydání
vydáno: červen 2010
ISBN: 978-80-246-1792-3
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Kniha shrnuje základy lékařské mikrobiologie v rozsahu potřebném pro studium oboru zubní lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poskytuje povšechné informace o obecné mikrobiologii a jejích základních pojmech, o nejdůležitějších patogenech a hlavních mechanismech vzniku a průběhu vybraných infekčních onemocnění, o jejich diagnostice, zásadách terapie a prevence. Kromě lékařské bakteriologie jsou též uvedeny nezbytné informace o lékařské virologii, mykologii, parasitologii, a prionových chorobách. Zvláštní kapitola je věnována stomatologickým dopadům lékařské mikrobiologie.