tištěná kniha e-kniha
Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945)

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945)

Struktura, správa, lidé

Josefovičová, Milena

témata: historie – 20. století

brožovaná, 224 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3505-7
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Historie Německé vysoké školy technické v Praze v letech 1938–1945 připomíná křižovatku – bod, kde se protínají dějiny vzdělanosti českých Němců, vysokých škol, techniky i dějiny okupace a nacistické třetí říše. Tvoří důležitý díl historického obrazu vysokého školství v českých zemích, a to jak ve vztahu k dějinám ČVUT, tak ve vztahu k Německé univerzitě. Předkládaná monografie se věnuje především vývoji institucionálnímu, biografickému a politicko-správnímu. Příběh pražské německé techniky, pojímaný v širším historickém kontextu snah o vyrovnání se s paralelním působením českého a německého obyvatelstva, ilustruje mnohovrstevnatý vývoj technického vzdělání, myšlení a invence v českých zemích.

Obsah

Úvod

Technické vysoké školství v éře modernity
Rozbor pramenů a literatury

Za monarchie, za republiky – vývoj německé techniky v Praze do roku 1938
Deutsche Technische Hochschule v habsburské monarchii (1863–1918)
Československou státní vysokou školou 1918–1938
Pokusy o reformu technického studia

1938 – rok rozvratu
Důsledky mnichovské dohody
Přeložení či ponechání?
Rasové a politické čistky

Transformace z československé na říšskou vysokou školu
Hledání podoby 1938–1939
Reorganizace
Po uzavření českých vysokých škol
Výměna rektora
Univerzální vysoká škola
V nových poměrech

Struktura DTH
Říšská, ale menší

Fakulta přírodních věd a doplňkových oborů (I)
Matematika a fyzika (I/1)
Výuka a změny
Personální obsazení
Chemie (I/2)
Výuka a změny
Personální obsazení
Všeobecné předměty (I/3)
Intervence Fritze Todta

Fakulta architektury a stavitelství (II)
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení architektury (II/1)
Personální obsazení oddělení stavebního inženýrství (II/2)

Fakulta strojní a elektrotechnická (III)
Výuka a změny
Personální obsazení oddělení strojního inženýrství (III/1)
Personální obsazení oddělení elektrotechniky (III/2)

Správa a provoz DTH
Kurátor
Využití majetku české techniky
Neuskutečněné plány
Zemědělská vysoká škola Děčín-Libverda
Ústav pro výzkum silikátů Společnosti císaře Viléma (KWIfS)
Hornická akademie Příbram – Německá vysoká škola báňská

Totální válka a DTH
Totální válka
Personální záležitosti
Omezení provozu školy

Závěr

Seznam zkratek
Přílohy
Resumé
Vybraná literatura a prameny
Jmenný rejstřík