e-kniha
Devět z české hudební alternativy osmdesátých let

Devět z české hudební alternativy osmdesátých let

Jonssonová, Pavla

témata: hudba, historie – 20. století

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2019
ISBN: 978-80-246-4339-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Pavly Jonssonové dokumentuje a interpretuje hlavní trendy české hudební alternativy osmdesátých let. Představuje činnost Jazzové sekce a významné postavy širokého spektra tehdejší paralelní hudební kultury. Vhled přímé účastnice, hloubkové rozhovory a další prameny (písemné, zvukové i obrazové) autorka propojila do etnografického výkladu, který dobovou scénu líčí zevnitř a přesvědčivým způsobem reflektuje povahu tohoto hudebního směru.

Recenze

Publikace je kvalitní a velice kompetentně vypracovaná. Je navíc dokladem nejen vyzrálé odborné erudice a tvůrčí invence, ale zejména výjimečně zodpovědné pečlivosti, systematičnosti a pracovitosti při dokumentační práci "v terénu" (spočívající především v osobních autentických rozhovorech se zkoumanými osobnostmi), i v následných reflexích získaných informací. Pochvalu si rozhodně zaslouží také schopnost autorky napsat takovéto značně odborné pojednání čtivě a zajímavě.
Již samotné téma práce je pro mě osobně fascinující. Coby etnomusikolog, skladatel, koncertní perforier a v neposlední řadě především aktivní účastník v knize reflektované alternativní scény (coby zakládající člen souboru Relaxace a Máma Bubo s Karlem Babuljakem i členem Jazzové sekce) samozřejmě vysoce hodnotím takto zasvěcený osobní vhled do hudebně-antropologické roviny alternativní hudby.
PAVEL RICHTER, MIROSLAV WANEK, KAREL BABULJAK, MIKOLÁŠ CHADIMA, PAVEL ZAJÍČEK, PETR VÁŠA, OLDŘICH JANOTA a MARKA MÍKOVÁ. Zde jsou, zejména v informacích získaných z osobních rozhovorů, obsaženy nejcennější doklady o značně nekompromisních tvůrčích postojích zmíněných umělců a to navzdory snahám totalitní moci důsledně potlačovat tyto projevy osobní tvůrčí svobody. Tyto skutečnosti pak pro mne nakonec přece jen legalizují dle mého názoru trochu příliš novinářskou licencí nadnesenou část názvu "Devět hrdinů..."
Nepokládám za účelné nadále podrobně uvádět a popisovat jednotlivé další podrobnosti práce, které taktéž demonstrují koncepčnost a logiku, a to i v následujícím řazení jednotlivých myšlenek a sledu informací, postupně systematicky směřujících až k zajímavým analýzám a poznatkům v závěru.
Odborný jazyk je vytříbený, myšlenky jasně a lapidárně formulované do přehledných vět, citace a odkazy, bibliografii obsahující seznam literatury, webových stránek, rozhovorů etc. odpovídá akademickým standardům a lze je pochválit.

Z recenzního posudku: doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.