e-kniha
Příprava rohovky pro transplantaci

Příprava rohovky pro transplantaci

Jirsová, Kateřina

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – oční lékařství, lékařské vědy – transplantace

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2014
ISBN: 978-80-246-2475-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

V monografii autorka seznamuje čtenáře se základními údaji o vlastnostech a funkci rohovky, uvádí historické milníky přípravy rohovky pro transplantaci, zabývá se legislativou tkáňového bankovnictví i českými specifiky. Podrobně popisuje výběr tkáně pro transplantaci, její přípravu, mikroskopické hodnocení i uchování v hypotermických podmínkách a v tkáňových kulturách.
Monografie je doplněna rozsáhlou obrazovou dokumentací, součástí je atlas 122 fotografií ze světelné mikroskopie rohovky, který čtenář může využít jako příručku pro posuzování tkáně k transplantaci. Zahrnuje fotografie jednotlivých vrstev zdravé rohovky, fotografie rohovek hodnocených pro transplantační účely, rohovek před a po uchování v tkáňových kulturách i fotografie patologických explantátů rohovky.
Monografie shrnuje současné poznatky v oblasti očního bankovnictví a ukazuje možnosti dalšího vývoje oboru do budoucnosti. Práce může být zajímavá jak pro studenty medicíny se zájmem o oftalmologii, tak pro postgraduální studenty, ale především pro všechny, kteří se chtějí věnovat ať již klinicky, nebo výzkumně transplantaci rohovky.