tištěná kniha e-kniha
On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities

On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities

Jirsa, Jakub (ed.)

témata: pedagogika – vzdělávací systémy

brožovaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5475-1
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Univerzity po celém světě se v současnosti potýkají s četnými problémy. Přestože počet univerzit, studentů a učitelů za posledních třicet let obrovsky vzrostl, panuje zde strach a nejistota a je na tyto instituce vyvíjen tlak. Univerzity jsou odděleny od svého společenského a politického okolí, což vytváří atmosféru vzájemné nedůvěry. Zároveň to vede k zavádění nevhodných kontrolních opatření, jako je metrické hodnocení. Publikace se zabývá otázkami týkajícími se těchto problémů, tematizuje sebeutvářející se charakter univerzity (tzv. autopoiesis) a zahrnuje několik podrobných případových studií.